ann-img

Hitta och jämför
barnvakter för ditt barn.

Snabbsök: Stockholm, Göteborg, Skåne, Linköping/Norrköping

Barnvakt förr och nu

Barnvakt förr och nu

Att kunna ha en barnvakt ansågs förr som en statussymbol. Ofta hade man en barnflicka eller en sk. Amma. Att ta hand om barnen var ju annars något som mödrarna främst gjorde. När kvinnorna i allt större utsträckning började förvärvsarbeta, i och med industrialismen och efter andra världskriget, så blev situationen sakta en annan. Traditionellt sett har mor- och farföräldrar fått ta mycket ansvar för sina barnbarn. Barnen lämnades även ofta till grannar eller bekanta. Det löste sig på något vis men det fanns inga hållfasta regler som idag. Inställningen till barnpassning har också förändrats mycket. Under 1950-talet kunde ett grannbarn gå ut och gå med en nyförd i en barnvagn – det var ingen ovanlig syn och ingen höjde heller på ögonbrynen. Man levde i en trygg småstadsmiljö och litade mer på varandra. Sedan kan det ju verkligen diskuteras hur bra det var att lägga så stort ansvar på en liten flicka. Detta är något man aldrig skulle acceptera i dag. Barnen får ett helt annat fokus idag och vi ser alla de faror som lurar bakom hörnet.

Dagmammor och barnomsorgens historia Redan under tidigt 1800-tal fanns det småbarnskola/barnkrubba för de allra fattigaste barnen. Inriktningen var ofta av religiös prägel. 1896 kom ett nytt begrepp till Sverige – Kindergarten. Här låg fokus mer på natur och pedagogik och det var till en början endast de rikaste barnen som kunde gå här. 1943 beslutade riksdagen att man skulle byta namn på barnomsorgen från Kindergarten (barnträdgård) till det mer moderna: daghem och lekskola. 1972 presenterades istället ordet förskola och man hade nu mer fasta stadgar för hur den pedagogiska verksamheten skulle drivas. Dock lever ordet ”dagis” kvar hos många – fast den riktiga benämningen är förskola.

Behov av barnvakt utanför förskolans tider

I dagens moderna samhälle ser familjesituationen inte ut som förr. Många lever ensamma med sina barn samtidigt som man arbetar under tider då förskolan normalt sett inte har öppet. Om man bor i en större stad kan det finnas förskolor som erbjuder barnpassning under exempelvis natten. Om du inte bor nära en förskola som erbjuder sk. ”nattis” kan det vara svårt att få ekvationen att gå ihop. Anlita då en barnvakt via vår hemsida. Här hittar du utbildade och erfarna barnvakter som du kan känna dig trygg med. Även på sommaren stänger många förskolor under ex. 4 veckor. Då kan det vara en bra idé att hyra barnpassning från ett av de företag som vi listar på vår hemsida.

När kan man inte lämna barnet på förskolan?

Det finns lika många regler som det finns kommuner och förskolor. Vissa har mycket strikta riktlinjer och menar att barnen endast får vara på förskolan när deras ordinarie vårdnadsgivare arbetar. Andra har lite mer flexibla regler och du kan lugnt gå till tandläkaren, göra läkar- eller bankbesök under arbetstid. Förskolan är dock inte till för att du ska kunna åka på semester eller vila upp dig utan barn. Då får du hyra en barnvakt genom en barnvaktsförmedling istället. Sök efter en erfaren barnvakt på nätet! Tänk på att du får RUT-avdrag som gör det mycket prisvärt att anlita en barnvakt!